21 (wtorek) i 22 (środa) listopada dr Zuzanna Fuchs, dyrektor Laboratorium Psycholingwistyki Jedno- i Wielojęzyczności (PoMMLab) Uniwersytetu Południowej Kaliforni (USC), wygłosi dwa wykłady w ramach wizyty mentoringowej.

 

Pierwszy z wykładów pt. „A unique profile of bilingual acquisition: The case for heritage speakers” odbędzie się w Auli Wydziału Psychologii (ul. Stawki 5/7). Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00. Drugiego dnia badaczka wygłosi wykład pt. „Polish agreement morphemes: how animacy and grammatical gender interact during language processing”. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Psychologii (ul. Stawki 5/7), w sali 98 na trzecim piętrze.

 

Wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

 

Wizyta mentoringowa jest zorganizowana w ramach Działania I.1.1/IV.1.1 „Program Mentor” Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i odbywa się na zaproszenie Katedry Psychologii Poznawczej i Neurokognitywistyki Wydziału Psychologii UW.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie IDUB UW >>