Dr Sebastian Dworkin jest wykładowcą i kierownikiem pracowni na Wydziale Fizjologii, Anatomii i Mikrobiologii Uniwersytetu La Trobe w Melbourne. Kieruje grupą badawczą genetyki rozwoju. Interesuje się embriologią i rozwojem. Na zaproszenie zespołu Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW dr Dworkin 20 czerwca wygłosi wykład pt. Principles of embryology, stem cells and craniofacial development. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Odbędzie się w języku angielskim.

 

Wykład odbędzie się w czwartek, 20 czerwca, w godz. 11.00-12.30 na Wydziale Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1, sala 102B. Dr Dworkin przedstawi podstawowe pojęcia z zakresu biologii rozwoju, omówi wczesne etapy rozwoju zarodków ssaków i naświetli wybrane krytyczne funkcje w regulacji genetycznej tych procesów. Poruszy też temat komórek macierzystych, przedstawiając najnowsze badania australijskie w dziedzinie biologii komórek macierzystych i powstawania narządów.

 

Spotkanie zorganizowano w ramach wizyty mentoringowej Działania I.1.1/IV.1.1 „Program Mentor – edycja 3”, finansowanego z Programu IDUB.

 

Oprócz wykładu dr Dworkin wygłosi też dwa seminaria badawcze pod tytułem Uncovering, and targeting, novel genetic pathways in embryonic development w poniedziałek 17 czerwca o godz. 13.00 (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, ul. Pawińskiego 5A, sala E) oraz w środę 19 czerwca o godz. 11.30 (sala Rady Wydziału Biologii UW, ul. Ilji Miecznikowa 1).

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Biologii UW: www.biol.uw.edu.pl.