„From Crisis to Stability: How to E­ffectively Solve Crises and Conflicts to Foster Development?” to tytuł wykładu, który wygłosi Carl Bildt.

 

Carl Bildt – sprawował funkcją zarówno premiera (w latach 1991-1994), jak i ministra spraw zagranicznych (2006-2014) Szwecji. Jako premier zainicjował szereg reform gospodarczych, które uznaje się za jedną z przyczyn stabilnego wzrostu gospodarczego Szwecji w następnych dwóch dekadach oraz doprowadził do akcesji Szwecji do struktur Unii Europejskiej. Po zakończeniu kadencji Carl Bildt współprzewodniczył rozmowom pokojowym w Dayton, które zakończyły wojnę w Bośni, a także sprawował funkcję specjalnego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ w regionie. Jako minister spraw zagranicznych Szwecji należał do najbardziej wpływowych decydentów kształtujących unijną politykę zagraniczną. Jest jednym ze współtwórców programu Partnerstwa Wschodniego.

 

Wykład to część cyklu „Kapuściński Development Lectures” – inicjatywy Komisji Europejskiej, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i organizacji partnerskich. Celem przedsięwzięcia jest edukacja z zakresu tematyki rozwojowej.

 

Współorganizatorami wydarzenia są WDiNP UW i Fundacja im. Ronalda Reagana w Polsce.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 2 grudnia zarejestrować się na stronie „Wykładów Kapuścińskiego”: Kapuscinskilectures.eu.

 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

 

Wykład odbędzie się 4 grudnia o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Instytutu Dziennikarstwa przy ulicy Bednarskiej 2/4.

 

Więcej informacji na stronie Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.