Nauczyciele akademiccy UW mogą wziąć udział w specjalnej edycji wyjazdu studyjnego do Genewy, którego celem jest zbudowanie pomostu między naukowcami zaangażowanymi w działania czwartego programu flagowego Sojuszu 4EU+, a genewskim ekosystemem globalnego zarządzania środowiskiem.

 

Wydarzenie odbędzie się od 8 do 10 października w Genewie. Rejestracja jest otwarta do 15 maja.

 

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy będą mieli możliwość m.in. lepszego zrozumienia międzynarodowego procesu decyzyjnego, poszerzenia sieci kontaktów z innymi badaczami czy zaangażowania się w różne dyscypliny nauki.

 

Formularz zgłoszeniowy i inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie 4EU+.