Od 20 października do 15 listopada studenci mogą brać udział w wyborach do struktur samorządu studentów w swoich jednostkach – zarówno w sposób czynny, jak i bierny.

 

Ci, którzy chcą kandydować, powinni trzy dni przed wyborami złożyć stosowne dokumenty w Biurze Zarządu Samorządu Studentów UW (Mały Dziedziniec, budynek Samorządu, pokój 110).

 

Ci, którzy chcą głosować, mogą skorzystać z tego prawa, by wybrać swoich przedstawicieli do Zarządów Samorządu Studentów jednostek, Rad Wydziału i np. Rad Instytutu oraz do Parlamentu Studentów UW.