Członkowie Kolegium Elektorów UW dokonają wyboru uzupełniającego przedstawiciela do Senatu UW z grupy innych nauczycieli akademickich.

 

Posiedzenie Kolegium Elektorów UW w tej sprawie odbędzie się 12 czerwca (środa) o godz. 16.30 w auli D Auditorium Maximum na kampusie głównym.

 

Uchwała nr 121 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających (pdf)