4 kwietnia (wtorek) odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody im. Lwa Sapiehy pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 

Nagroda im. Lwa Sapiehy ma na celu uhonorowanie wybitnych zasług obywateli Białorusi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego tego kraju, budowaniu niepodległej i demokratycznej Białorusi – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

 

Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu (jako inicjatorów Nagrody) oraz podjęta i wsparta przez grupę uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet w Białymstoku.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim 4 kwietnia – w rocznicę urodzin Patrona Nagrody.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Studium Europy Wschodniej UW >>