22 maja (poniedziałek) odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody im. Iwana Wyhowskiego.

 

Nagroda im. Iwana Wyhowskiego została ustanowiona w 2014 roku z inicjatywy Uniwersytetu Warszawskiego. Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy – skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje dawnej Rzeczypospolitej oraz historyczne, współczesne i przyszłe związki Ukrainy z Polską i Europą.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się corocznie na Uniwersytecie Warszawskim 22 maja będącym dniem ratyfikacji przez Sejm aktu Unii Hadziackiej między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporowskim w 1659 roku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Studium Europy Wschodniej UW >>