O godzinie 12.00 w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego Środowisku „Krybar” – okręgu warszawskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Medal przyznawany jest za szczególne zasługi dla uczelni i całej społeczności akademickiej. Do tej pory przyznany został m.in. papieżowi Janowi Pawłowi II, premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu oraz filozofowi, Leszkowi Kołakowskiemu.

 

Uchwałę w sprawie przyznania Medalu powstańcom z „Krybara”  Senat UW  – podjął jednogłośnie – w kwietniu tego roku. Medal wręczy prof. Marcin Pałys, rektor uczelni.

 

Więcej informacji