W dniach 22-26 czerwca odbędzie się w formie online workshop „Entanglement days of biopolymers”, poświęcony interdyscyplinarnemu, aktywnie w ostatnich latach rozwijanemu kierunkowi badań z zakresu zapętlonych biomolekuł.

 

Z programem wydarzenia można zapoznać się na stronie: https://knot2021.cent.uw.edu.pl/program

 

Wszyscy zainteresowani biomolekułami, biofizyką, bioinformatyką, topologią będą mieli okazję wysłuchać wykładów popularnonaukowych, uczestniczyć w debatach z ekspertami z różnych dziedzin oraz zapoznać się z prezentacjami baz danych. W sobotę 26 czerwca odbędą się warsztaty popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15+. Rejestracja na warsztaty dla dzieci i młodzieży >>

 

Workshop „Entanglement days of biopolymers” zostanie zorganizowany w ramach grantu z programu IDUB.

Więcej informacji o wydarzeniu >>