Konferencja ma na celu upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji i argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych oraz polityki naukowej, zaprezentowanie prowadzonych w Polsce i za granicą badań nad problematyką wizualizacji nauki rozwijającej się pod wpływem nowych mediów audiowizualnych, zmieniających relacje tekstu, obrazu i dźwięku w różnych fazach badań naukowych oraz nawiązanie kontaktów między pasjonatami wizualizacji wśród naukowców, statystyków i studentów.

 

Wizualizacja to ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, takich jak obrazy, diagramy czy animacje, stosowanych dla analizy i szybkiego oraz przejrzystego przekazywania informacji. Analityka wizualna wspomaga analityków, decydentów i wszystkich zainteresowanych w integracji wielkich ilości zróżnicowanych danych i informacji.

 

Sympozjum “Wizualizacja dla nauki” składać się będzie z czterech części: prezentacyjnej, warsztatowej, lightning talk session i dyskusji panelowej. W czasie pierwszej części referaty wygłoszą goście specjalni: prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Andrea Scharnhorst z Królewskiej Akademii Nauk w Holandii. Warsztaty „Tworzenie wizualizacji wiedzy” poprowadzi jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie wizualizacji nauki. W czasie lightning talk session prelegenci w kilkuminutowych wystąpieniach przedstawią swoje pomysły i doświadczenia związane z wizualizacją nauki. Dyskusja panelowa, w której udział wezmą m.in. goście specjalni, będzie dotyczyła tematu „Jak wizualizacja może wspierać usprawnienie polskiej nauki”.

 

Konferencja skierowana jest do naukowców, statystyków, studentów, pracowników administracji publicznej i instytucji samorządowych.

 

W dniu konferencji otwarta zostanie wystawa plakatów „Places and Spaces: Mapowanie nauki”, przedstawiająca najlepsze wizualizacje badań naukowych. Wystawę będzie można obejrzeć w hallu głównym BUW do 28 września. Więcej informacji o wystawie.

 

Organizatorem konferencji są Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych „Lectorium” (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Konferencja odbędzie się 18 września w godz. 10.00-17.30 w Warszawie, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66.

 

Chęć udziału w konferencji oraz w lightning talk session należy zgłosić za pomocą formularza do 1 września.

 

Liczba miejsc ograniczona. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Więcej informacji

http://lectorium.edu.pl/wizualizacja-dla-nauki/