Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW organizuje seminarium poświęcone naukom komputerowym i obliczeniowym. Wykład pt. „Computational Developmental Biology” wygłosi prof. Ivo Sbalzarini (TU Dresden, Center for Systems Biology Dresden, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden).

 

Wydarzenie skierowane jest szczególnie do studentów i naukowców zajmujących się bioinformatyką i biologią systemową, a także genetyką czy genomiką i zastosowaniem w tych dziedzinach: uczenia maszynowego (Machine Learning), obliczeń równoległych (Parallel Computing), rzeczywistości wirtualnej (VR) i wizualizacji w czasie rzeczywistym dla mikroskopii 3D (3D Microscopy) czy symulacji numerycznych (Numerical Simulation).

 

Link do rejestracji: https://supercomputingfrontiers.eu/2020/tickets/ohmaerae9lo3quiepaih/.

 

Wirtualne seminarium odbędzie się online 22 października o godz. 16.00.

 

Wirtualne Seminaria z Nauk Obliczeniowych i Informatyki (Virtual ICM Seminars in Computer and Computational Science) są kontynuacją corocznej konferencji Supercomputing Frontiers Europe.

 

Więcej informacji >>