12 i 13 kwietnia na Wydziale Archeologii UW odbędą się warsztaty zatytułowane „Władza państwowa i kościelna w Nubii, jej wyraz w strojach” (Authority of State and Church in Nubia, its Expression in Costumes).  To część projektu badawczego Kreacje władzy. Obraz rodziny królewskiej i kleru w chrześcijańskiej Nubii.  Podczas zajęć zostaną omówione stroje władz Królestwa Makurii w kontekście przedchrześcijańskiej tradycji Nubii oraz kultury bizantyjskiej i etiopskiej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu Costumes of Authority. The Image of Royalty and Clergy in Christian Nubia >>