Dr Anna Pięcińska, językoznawca i historyk sztuki z UW, wygłosi wykład pt. „Vox sola defuerit – malarska storia w kontekście pragmatyki językowej”. Anna Pięcińska zainteresowania badawcze kieruje w stronę semantyki, glottodydaktyki, teorii przekładu intersemiotycznego. Prowadzi także badania w zakresie związków między językiem a sztukami plastycznymi.

 

Organizatorem spotkania jest Pracownia Semiotyki Kultury Europy Środkowo-Wschodniej w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej.

 

Wykład odbędzie się 26 marca o godz. 14.00 w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ul. Szturmowej 4, w sali 306 (III piętro).