Konferencja łącząca tematykę rozwiązań geoinformatycznych i ich zastosowań w wybranych dziedzinach nauki organizowana jest regularnie od 2013 roku przez różne jednostki UW. Do gospodarzy spotkań należą: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Biologii, Instytut Archeologii Wydziału Historycznego oraz Wydział Geologii.

 

Ten ostatni jest organizatorem tegorocznej, szóstej edycji konferencji, choć tradycyjnie planowany jest jej międzywydziałowy charakter. Dyskusja podczas forum skupiona będzie wokół ArcGIS, a także innych typów tego oprogramowania.

 

Spotkanie ma stanowić pole do dyskusji i wymiany doświadczeń między studentami, doktorantami i pracownikami UW na temat zastosowania technik geoinformatycznych w dydaktyce oraz badaniach naukowych.

 

VI Forum Użytkowników Licencji ArcGIS SITE na UW odbędzie się 20 marca w siedzibie Wydziału Geologii UW (ul. Żwirki i Wigury 93). Dzień wcześniej (19 marca) zainteresowane jego przedmiotem osoby zyskają możliwość wzięcia udziału w warsztatach na WGiSR.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Nabór abstraktów rozpocznie się 18 lutego.

 

Szczegółowe informacje>>