18-20 kwietnia odbędzie się w Chęcinach kolejne spotkanie członków Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Organizatorem 5 konferencji jest Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ośrodkiem Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

 

Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT), do którego należy również Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW, jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli uczelnianych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej.

 

Celem PACTT jest:

  • integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich,
  • wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk,
  • rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii,
  • współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych,
  • wspólna reprezentacja członków Porozumienia wobec organów administracji publicznej, związków pracodawców oraz innych podmiotów działających na rzecz innowacji i współpracy nauki z biznesem.

Więcej informacji

www.pactt.pl