Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności organizują V Kongres Edukacji, który odbędzie się 27 października o godz. 12.00 na Uniwersytecie Warszawskim (Auditorium Maximum na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Wydarzenie skoncentrowane będzie wokół tematu umiędzynarodowienia w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Kongres wpisuje się również w obchody 35-lecia Programu Erasmus+.

 

Podczas wydarzenia wręczone zostaną nagrody w konkursach European Language Label, EDUinspiracje, a także Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji >>