V Forum GIS na UW jest kontynuacją cyklicznie organizowanych konferencji służących wymianie doświadczeń oraz prezentacji osiągnięć i poglądów studentów i pracowników uczelni odnośnie do wdrażania technik i metod GIS na UW. Ma na celu inspirować rozwój innowacyjnych i interdyscyplinarnych programów kształcenia i współpracy naukowej jednostek UW w dziedzinie wdrażania oprogramowania o zastosowaniach interdyscyplinarnych, w tym we współpracy z otoczeniem, służących również przygotowaniu absolwentów adekwatnie do bieżących potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

 

Organizatorami sympozjum są Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Archeologiczny Wydziału Historycznego oraz firma Esri Polska Sp. z o.o.

 

Konferencja odbędzie się 28 lutego w godz. 9-18 przy Krakowskim Przedmieściu 30 w sali 102.

 

Więcej informacji

wgsr.uw.edu.pl