W nowym roku kalendarzowym Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugi cykl wykładów „Uniwersytet Warszawy”. Tym razem będzie to „wędrówka” śladami europejskich tradycji uczelnianych. Prelegenci, wśród których znajdą się też znani badacze dziejów szkolnictwa wyższego, opowiedzą o kontaktach naukowych i kulturalnych Uniwersytetu Warszawskiego z uniwersytetami w Petersburgu, Lwowie, Berlinie, Paryżu i Wiedniu.

 

Spotkania odbywają się w środy od godz. 16.30 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym.

 

Plan spotkań

31.01 – Adam Tyszkiewicz – Królewski Uniwersytet Warszawski na tle europejskich uniwersytetów. Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się, jakie przemiany zachodziły na uniwersytetach w epoce Oświecenia i w dobie „ponapoleońskiej”, oraz z których słynnych uniwersytetów europejskich czerpali wzorce założyciele i organizatorzy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

28.02 – prof. Joanna Schiller-Walicka – Cesarski Uniwersytet Warszawski 1869 – 1915-1917 w rodzinie uniwersytetów rosyjskich

28.03 – Adam Tyszkiewicz – Architektura „katedr nauki” – projekty urbanistyczne kampusów uniwersyteckich

25.04 – prof. Adam Redzik – „Stołeczny Stołecznemu”. O wkładzie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w odtworzenie i rozwój Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939

30.05 – Adam Tyszkiewicz – Słynni akademicy i ich mogiły na cmentarzach ewangelickich w Warszawie – spacer, spotkanie przy bramie Cmentarza ewangelicko-augsburskiego, ul. Młynarska 54/58

27.06 – dr Andrzej Ulmer – Politechnika Warszawska i jej związki z Politechniką Lwowską – spacer, spotkanie przed głównym wejściem Politechniki Warszawskiej,  pl. Politechniki 1

25.07 – Adam Tyszkiewicz – Dziedzictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Stare Miasto – spacer, spotkanie przed Kościołem św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68