W nowym roku kalendarzowym Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na drugi cykl wykładów „Uniwersytet Warszawy”. Tym razem będzie to „wędrówka” śladami europejskich tradycji uczelnianych. Prelegenci, wśród których znajdą się też znani badacze dziejów szkolnictwa wyższego, opowiedzą o kontaktach naukowych i kulturalnych Uniwersytetu Warszawskiego z uniwersytetami w Petersburgu, Lwowie, Berlinie, Paryżu i Wiedniu.

 

Spotkania odbywają się w środy od godz. 16.30 w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym.

 

Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 marca. Tym razem wykład pt. „Cesarski Uniwersytet Warszawski 1869 – 1915-1917 w rodzinie uniwersytetów rosyjskich” wygłosi prof. Joanna Schiller-Walicka. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Jednocześnie dla gości zostanie otwarta tego dnia do godz. 19.00 ekspozycja muzealna.

 

Tematem wykładu będzie próba charakterystyki Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego pod względem organizacyjnym i naukowym w porównaniu z pozostałymi uniwersytetami w Imperium. Zarówno w literaturze polskiej, jak i rosyjskiej, warszawska uczelnia określana była nieraz jako “najgorszy spośród rosyjskich uniwersytetów”. Najnowsze badania, zwłaszcza w dziedzinie historii nauki, w poważnym stopniu weryfikują ten uproszczony, jak się wydaje, pogląd. Na ocenę Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego istotny wpływ miały uwarunkowania polityczne, co nie dziwi, ale z drugiej strony uniemożliwia próby obiektywnej oceny dokonań naukowych i dydaktycznych uczelni. Jedną z dróg, jaką warto się posłużyć, są badania porównawcze, ukazujące pozycję organizacyjną i dorobek naszej uczelni na tle innych – rosyjskich, a nawet szerzej – europejskich. Wydaje się, że dopiero w takim ujęciu widać wyraźniej słabości, ale i dokonania uczelni co prawda obcej pod względem językowo-programowym, ale służącej kształceniu przede wszystkim polskiej młodzieży.

 

Plan spotkań

31.01 – Adam Tyszkiewicz – Królewski Uniwersytet Warszawski na tle europejskich uniwersytetów. Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się, jakie przemiany zachodziły na uniwersytetach w epoce Oświecenia i w dobie „ponapoleońskiej”, oraz z których słynnych uniwersytetów europejskich czerpali wzorce założyciele i organizatorzy Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

28.02 – prof. Joanna Schiller-Walicka – Cesarski Uniwersytet Warszawski 1869 – 1915-1917 w rodzinie uniwersytetów rosyjskich

28.03 – Adam Tyszkiewicz – Architektura „katedr nauki” – projekty urbanistyczne kampusów uniwersyteckich

25.04 – prof. Adam Redzik – „Stołeczny Stołecznemu”. O wkładzie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w odtworzenie i rozwój Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1915-1939

30.05 – Adam Tyszkiewicz – Słynni akademicy i ich mogiły na cmentarzach ewangelickich w Warszawie – spacer, spotkanie przy bramie Cmentarza ewangelicko-augsburskiego, ul. Młynarska 54/58

27.06 – dr Andrzej Ulmer – Politechnika Warszawska i jej związki z Politechniką Lwowską – spacer, spotkanie przed głównym wejściem Politechniki Warszawskiej,  pl. Politechniki 1

25.07 – Adam Tyszkiewicz – Dziedzictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Stare Miasto – spacer, spotkanie przed Kościołem św. Anny, Krakowskie Przedmieście 68