Kolejny wykład z cyklu „Zapytaj fizyka” wygłosi prof. Chang Kee Jung „Universe according to neutrinos, Nobel prizes, breakthroughs and future”.

 

Prof. Chang Kee Jung jest fizykiem cząstek elementarnych, zajmuje się przede wszystkim fizyką neutrin. Studiował w Seulu, doktorat uzyskał na Indiana University w USA, a od 1990 r. pracuje na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Stony Brook w Nowym Jorku. Od początku swojej kariery naukowej prof. Jung brał udział w licznych eksperymentach akceleratorowych w Stanford (SLAC) oraz w Fermilab. W 1991 roku założył grupę badawczą na Uniwersytecie w Stony Brook skupioną wokół badań rozpadu protonu oraz fizyki neutrin. Grupa ta zaangażowana była w prace w eksperymencie Super-Kamiokande w Japonii, największym wodnym detektorze promieniowania Czerenkowa na świecie. W 2014 r. przystąpił on do eksperymentu Deep Undeground Neutrino Experiment (DUNE), który będzie realizowany w Stanach Zjednoczonych i którego start planowany jest w 2026 r. Prof. Jung ma zasługi również jako nauczyciel akademicki i popularyzator nauki. Jako wielki fan sportu jest twórcą nowego przedmiotu na Uniwersytecie w Stony Brook „fizyka sportu” – to pierwszy taki przedmiot wykładany na uczelni w USA – a także przedmiotu „światło, kolor i wizja”.

 

Wykład odbędzie się 19 marca o godz. 18 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 5 w sali 0.03.

 

Więcej informacji
zapytajfizyka.fuw.edu.pl
www.facebook.com/events