Roczne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeznaczone dla pracowników, doktorantów i studentów UW. Ochrona ubezpieczeniowa trwa całodobowo przez rok, także w trakcie ferii zimowych, wakacji letnich, praktyk studenckich oraz rekreacyjnego uprawiania sportu.

 

Listy osób chcących wykupić ubezpieczenie jednostki składają do 15 listopada do Biura Spraw Pracowniczych.

 

warianty ubezpieczenia (pdf)

ogólne warunki ubezpieczenia (pdf)