Samorząd Studentów Wydziału Psychologii UW organizuje spotkania, wykłady i warsztaty w ramach Wydziałowego Tygodnia Karier. Będzie to okazja do bezpośredniego kontaktu z praktykami z różnych dziedzin psychologii.

 

Szczegółowy harmonogram wydarzenia dostępny jest na stronie Wydziału Psychologii UW.