Od 3 do 5 lipca odbędzie się THE’s Europe Universities Summit 2023 „Beyond resilience: How European higher education is preparing for the future”.

 

Wydarzenie poświęcone będzie roli instytucji szkolnictwa wyższego w budowaniu wspólnoty ponad podziałami zarówno w Europie, jak i na całym świecie – jako ośrodki kształcenia, badań naukowych i innowacyjności uczelnie odgrywają kluczową rolę w obliczu zmian spowodowanych wojną w Ukrainie, kryzysem gospodarczym i klimatycznym oraz pandemią COVID-19, wpływając na stabilizację ekonomiczną krajów, aktywną współpracę i partnerstwo krajów europejskich.

 

Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski.

 

Konferencja odbędzie się na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Times Higher Education >>