W dniach 10-12 listopada odbędzie się konferencja „Sztuka naskalna w Egipcie i Sudanie – droga ku konsolidacji dziedziny”.

 

Interdyscyplinarna konferencja będzie poświęcona badaniom nad sztuką naskalną oraz graffiti w Egipcie i Sudanie, w szerokim horyzoncie czasowym – od prehistorii po nowożytność.

 

Organizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Institut français d’archéologie orientale (IFAO).

 

Konferencja odbędzie się w Kairze: w siedzibach IFAO oraz Stacji Badawczej CAŚ UW. Program konferencji jest dostępny na stronie CAŚ.