3 kwietnia (środa) odbędzie się szkolenie stacjonarne dedykowane pracowniczkom i pracownikom administracyjnym UW „Strategie tworzenia środowiska uczelni przyjaznego osobom w spektrum autyzmu”.

 

Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie u jego uczestników kompetencji i umiejętności w zakresie współtworzenia środowiska przyjaznego osobom w spektrum autyzmu, poszerzenie wiedzy na temat sposobu odbioru otoczenia przez osoby w spektrum, a także identyfikacja barier środowiskowych, komunikacyjnych i społecznych obecnych w środowisku uczelni.

 

Zajęcia realizowane będą w godz. 9.00-16.00, w sali 1.110 (I piętro) budynku UW przy ul. Dobrej 55.

 

Aby uczestniczyć w szkoleniu, konieczna jest rejestracja poprzez platformę e-learningową Kampus dla pracowników UW >>