24 marca (piątek) Welcome Point organizuje szkolenie dla pracowników zagranicznych UW, dotyczące kwestii legalizacji pobytu w Polsce i podatków dochodowych od osób fizycznych, obowiązujących w kraju. Szkolenie odbędzie się online na platformie Zoom w godzinach 11.00-13.15.

 

Na szkolenie obowiązuje rejestracja poprzez system Kampus-Pracownik. Aby dokonać rejestracji, należy zalogować się do Platformy Kampus za pomocą konta CAS. Rejestracja trwa do 22 marca do godz. 12.00.

 

Szkolenie jest realizowane w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB), Działanie II.2.3. „Wsparcie procesu relokacji pracowników z zagranicy poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wdrożenie nowego pracownika z zagranicy do pracy na UW i przygotowanie do pobytu w Polsce.

 

Szczegółowe informacje >>