Do 30 marca trwają zapisy do udziału w wiosennej szkole „Structured Population Models’’, która jest wspólną inicjatywą ICM-MIM.

 

Szkoła wiosenna odbędzie się w dniach 15–19 maja w Warszawie.

 

Inicjatywa skierowana jest do absolwentów i doktorantów zainteresowanych zastosowaniem modeli w demografii, biologii komórki, immunologii i ekologii. Szczególna uwaga poświęcona zostanie analizie w układzie miar Radona w abstrakcyjnej przestrzeni metrycznej.

 

Tematy i główni prelegenci:

 • „Structured population models in measure spaces: From functional analysis to model-based data analysis”
  prof. Anna Marciniak-Czochra, IWR, Uniwersytet w Heidelbergu, Jakub Skrzeczkowski, Uniwersytet Warszawski;
 • „Adaptive evolution and concentrations in nonlocal PDEs”
  prof. Benoît Perthame, Laboratoire J.-L. Lions, Uniwersytet Sorboński;
 • „Numerical solution of DEs in Mathematical Oncology and Cell Migration: hybrid models and numerical methods”
  dr Nikolaos Sfakianakis, University of St. Andrews;
 • „Random Dynamical Systems on Measures”
  prof. Tomasz Szarek, Politechnika Gdańska, Polska Akademia Nauk.

Poza wykładami prowadzonymi przez zaproszonych prelegentów program przewiduje również sesje posterowe uczestników. Opisy wykładów, formularz rejestracyjny oraz więcej informacji można znaleźć na stronie szkoły: pde.icm.edu.pl.

 

Wydarzenie odbędzie w się w ramach szerszego programu badawczego ICM-MIM pod nazwą „PDEs in Mathematical Biology”, który koncentruje się na trzech konkretnych tematach: modelach populacji ze strukturą, modelach wzrostu tkanki oraz możliwych powiązaniach między metodami statystycznymi a analizą rozwiązań miarowych dla PDE (partial differential equation). Program „PDEs in Mathematical Biology” jest częścią priorytetowego obszaru badawczego na Uniwersytecie Warszawskim – Wyzwania Petabajtów (POB III) w ramach programu IDUB. Działanie realizują Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (MIM) oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).