2 lipca (niedziela) rozpocznie się druga edycja szkoły letniej 4EU+ AGAINST CANCER. Głównymi tematami tej edycji będą badania translacyjne i kliniczne w onkologii, podstawy leczenia nowotworów, bioinformatyka, biologia obliczeniowa i opracowywanie leków.

 

Zgłoszenia kandydatów zawierające CV oraz list motywacyjny przyjmowane są do 15 maja. Zajęcia szkoły letniej rozpoczną się 2 lipca na Uniwersytecie Karola w Pradze (Mariańskie Łaźnie) i potrwają do 5 lipca.

 

4EU+ AGAINST CANCER jest częścią programu „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim” (Flagship 1). Zorganizowanie drugiej edycji szkoły letniej było możliwe dzięki grantom dla edukacyjnych inicjatyw w onkologii, udzielonym partnerom projektu:
– Interdyscyplinarnemu Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim;
– Assistance Publique-Hopitaux de Paris (AP-HIP) na Sorbonie;
– Czeskiej Akademii Nauk (CESNET) i Uniwersytetowi Karola w Pradze.

 

Więcej informacji na stronie projektu: https://4euplus-againstcancer.icm.edu.pl/