To coroczna ogólnopolska konferencja organizowana przez archeologów z trzech ośrodków akademickich – Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Do 27 marca studenci i doktoranci kierunków mających związek z badaniami dziejów Egiptu i Nubii (archeologii, egiptologii, historii, historii sztuki, architektury, konserwacji zabytków, etnologii, filologii klasycznej czy arabistyki), mogą przesłać abstrakty tematów badawczych do VII edycji sympozjum młodych egiptologów. Abstrakty należy kierować pod adresem: kemet.kolo(at)gmail.com.

 

Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

 

Więcej informacji o sympozjum znajduje się na stronie Wydziału Archeologii UW.