To tytuł konferencji organizowanej w ramach międzynarodowego projektu European STEP. Wydarzenie skierowane jest do studentów i pracowników europejskich uczelni oraz organizacji i instytucji zainteresowanych tematyką wspierania i rozwijania różnych form zaangażowania studenckiego.

 

Konferencja odbędzie się 23 kwietnia (piątek), godz. 9.45–15.45, w formie online. Otworzy ją prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Podczas wydarzenia poruszone zostaną takie tematy jak:

  • uznawanie zaangażowania studenckiego z perspektywy instytucji szkolnictwa wyższego oraz krajów Unii Europejskiej;

  • narzędzia i dobre praktyki formalnego uznawania zaangażowania studenckiego oraz wspierania różnych form aktywności pozaakademickiej na europejskich uczelniach;

  • zaangażowanie studenckie w czasie pandemii;

  • komunikacja i promocja różnych form zaangażowania studenckiego;

  • szeroki zakres kompetencji i umiejętności rozwijanych przez studentów poprzez zaangażowanie w aktywności pozaakademickie;

  • zaangażowanie studenckie jako narzędzie wzmacniania różnorodności w społeczności akademickiej.

 

Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu >>

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 18 kwietnia.