Wydział Historii UW organizuje konferencję „Stosunki polsko-ukraińskie wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: konteksty historyczne i współczesne”. Spotkanie służy refleksji nad uwarunkowaniami ataku Rosji na Ukrainę oraz jego znaczeniem dla relacji polsko-ukraińskich w aspekcie społecznym i naukowym.

 

Wydarzenie odbędzie się od 11 do 12 kwietnia w Sali Kolumnowej Wydziału Historii UW (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Historii UW >>