25 czerwca w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbędzie się drugie spotkanie z cyklu Startup Grind Warsaw. Uniwersytet Warszawski jest jednym z partnerów przedsięwzięcia, którego celem jest ułatwienie kontaktów świata nauki z biznesem i zachęcanie do komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Do udziału zaproszeni są pracownicy naukowi, doktoranci, studenci, a także przedstawiciele biznesu.

 

Spotkanie odbędzie się w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW na kampusie na Ochocie, przy ul. Żwirki i Wigury 101, w godz. 18.00-21.00.

 

Zapisy

Więcej informacji znaleźć można na: portalu informacyjnym UW