Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego WNPiSM UW organizuje webinarium naukowe „Społeczna percepcja migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią”.

 

W trakcie spotkania zostaną przedstawione najnowsze wyniki badań opinii publicznej w zakresie tytułowej kwestii, w odniesieniu do dwóch zbiorowości: 1) mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat, 2) mieszkańców 183 obrębów ewidencyjnych objętych stanem wyjątkowym (obszar przygraniczny z Białorusią).

 

Podczas seminarium zostanie omówiony Social Perception of Migrants Index (SPMI), a także społeczne postrzeganie kwestii takich, jak: termin „migrant”, udzielanie pomocy migrantom, obecność migrantów na obszarze przygranicznym z Białorusią, zagrożenia ze strony migrantów, działania służb państwowych, działania organów lokalnych. Omówiony zostanie też społeczny odbiór działań podejmowanych przez rząd (m.in. wprowadzenie stanu wyjątkowego, wzmocnienie kontroli przygranicznych, inicjatywa budowy muru, wprowadzenie ograniczeń, np. w dostępie dziennikarzy i organizacji humanitarnych do strefy przygranicznej).

 

Seminarium odbędzie się 24 maja (wtorek) w godz. 11.30–13.30 w trybie zdalnym. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po jego przesłaniu zostanie przekazany link do wideokonferencji.

 

Link do formularza >>

 

W przypadku pytań należy kontaktować się z dr. Robertem Staniszewskim: robert.staniszewski(at)uw.edu.pl.