Zgodnie z decyzją rektora UW w budynkach uniwersyteckich, w których ze względu na wysoką temperaturę i brak klimatyzacji panują warunki utrudniające wykonywanie pracy, obowiązują skrócone godziny czasu pracy biur (do godz. 14).