Sesja poprawkowa semestru letniego trwa od 28 sierpnia do 10 września.