Sesja poprawkowa semestru zimowego 2021/2022 trwa od 25 lutego do 6 marca 2022 r.

Egzaminy poprawkowe z języków obcych odbywają się 26 lutego 2022 r.

 

Kalendarz akademicki 2021/2022 >>