21 czerwca w godz. 15.00–16.00 odbędzie się sesja informacyjna drugiej edycji inicjatywy SEED4EU+ dotyczącej międzyuczelnianych projektów edukacyjnych i badawczych Sojuszu 4EU+.

 

Aby wziąć w niej udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online >> Rejestracja jest otwarta do 20 czerwca, godz. 15.00.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w artykule „Druga edycja SEED4EU+”