Kolejne spotkanie Wirtualnego Laboratorium Edycji Cyfrowych dotyczyć będzie Cyfrowej Edycji Polskiego Dramatu Powojennego i Współczesnego, opracowanej przez Pracownię Edycji i Monografii Cyfrowych we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL PAN. Seminarium odbędzie się 23 maja o godzinie 11.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72) w sali 144.

Wirtualne Laboratorium Edycji Cyfrowych to otwarta inicjatywa Centrum Kompetencji Cyfrowych UW i Pracowni Historii Cyfrowej Wydziału Historii UW, która powstała dzięki dofinansowaniu z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie CKC UW: https://ckc.uw.edu.pl/news/cyfrowa-edycja-polskiego-dramatu-powojennego-i-wspolczesnego/.