Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem od 20 lat organizuje seminaria. W semestrze letnim 2016/2017 cykl wykładów odbywa się pod hasłem „Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce”. Są to wykłady ogólnouniwersyteckie (ogun), specjalizacyjne dla Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska oraz otwarte dla wszystkich chętnych.

 

Równo 30 lat temu przygotowany dla ONZ Raport Komisji Brundtland „Nasza wspólna przyszłość” wprowadził do oficjalnego obiegu pojęcie „rozwój zrównoważony” jako wykładnię nowoczesnego, trwałego i sprawiedliwego kierunku rozwoju cywilizacyjnego. Jak obecnie rozwija się ujęcie filozoficzne oraz praktyka harmonijnego uwzględniania wymagań społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w różnych obszarach ludzkiej działalności, odpowiedzą eksperci.

 

Wykłady odbywają się w czwartki w godz. 16.00-17.45 w auli A w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów przy ul. Pasteura 5a.

 

Więcej informacji

http://ucbs.uw.edu.pl

 

Program wykładów:

23.02. – dr Anna Kalinowska, UCBS UW – „Konwencja o różnorodności biologicznej – czy uda się zabezpieczyć naturalny kapitał na «Naszą wspólną przyszłość»”

2.03. – Maria Andrzejewska, dr Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID Warszawa – „Globalne cele zrównoważonego rozwoju z perspektywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP)”

9.03. – Leszek Drogosz, Urząd m.st. Warszawy – „Rozwój zrównoważony w wielkim mieście – jak to wygląda w Warszawie”

16.03. – dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju – „Strategia adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy”

23.03. – Krzysztof Lenart, Fundacja Wspomagania Wsi – „Małe opowieści hydroenergetyczne”

30.03. – dr Kamil Kwiatkowski, Wydział Fizyki UW – „Produkcja energii a zasoby wodne, czyli ile wody kosztuje moja energia”

6.04. – dr Bożena Haczek, Ministerstwo Środowiska – „ABS nie tylko w samochodach – społeczny wymiar Konwencji o różnorodności biologicznej”

20.04. – prof. Ewa Bulska, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – „Zrównoważony świat według chemii”

27.04. – prof. Artur Magnuszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – „Czy Polska ma skąpe zasoby wodne? Woda w celach zrównoważonego rozwoju”

4.05. – pokaz filmów – rozwój zrównoważony w skali lokalnej i globalnej

11.05. – Marta Gontarska, Ewa Jakubowska-Lorenz, Instytut Globalnej Odpowiedzialności – „Społeczny i ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju z perspektywy społeczności globalnego Południa”

18.05. – dr Witold Lenart, UCBS UW – „Mazowsze – szanse na zrównoważony rozwój”

25.05. – dr Paweł J. Napiorkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW – „Fizyka jądrowa – zagrożenie czy szansa zrównoważonego rozwoju”

1.06. – dr Anna Batorczak, UCBS UW – „«Kształtując przyszłość, jakiej chcemy» – refleksje z raportu UNESCO na koniec dekady edukacji dla zrównoważonego rozwoju”

8.06. – panel na temat przyszłości zrównoważonego rozwoju w nauce i na uczelniach z udziałem zaproszonych gości specjalnych

 

Dyskusje moderują dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart.