Otwarte seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Migracjami UW odbywają się o godz. 10.30 w budynku OBM UW przy ul. L. Pasteura 7 na II piętrze.

 

Więcej informacji

www.migracje.uw.edu.pl

 

Plan spotkań:

21.01 – dr Agnieszka Brzozowska, dr Julita Majczyk (WZ UW), „Przedsiębiorczość migrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce”. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wyniki badania prowadzonego metodą jakościową na grupie imigrantów przedsiębiorców pochodzących z kraju Dalekiego Wschodu, którzy prowadzą swoje firmy w Polsce

25.02 – prof. dr hab. Marek Okólski (OBM UW), „Nowa, krucha mapa europejskich migracji”

4.03 – dr Karolina Sobczak-Szelc (OBM UW), „Uwarunkowania środowiska przyrodniczego, możliwości rozwoju regionu a migracje – na przykładzie oazy El Ferch w Południowej Tunezji”

11.03 – dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, „Translokalna codzienność migrantów w badaniach etnograficznych. Przykład macedońskojęzycznych muzułmanów”

29.04 – dr hab. Krzysztof Jaskułowski (USWPS), „Recepcja tzw. kryzysu migracyjnego w Polsce. Nacjonalizm, strach, empatia”

13.05 – dr hab. Izabela Grabowska, dr Paula Pustułka, dr Justyna Sarnowska, Dominika Winogrodzka (USWPS), „Znaczenie migracji w procesie wchodzenia na rynek pracy w paczkach przyjaciół”

20.05 – dr hab. Aleksandra Grzymała-Kazłowska (OBM UW), prof. Louise Ryan, (University of Sheffield), „Anchoring and embedding: conceptualising dynamic processes of belonging and attachments”

27.05 – Adam Warzel, „Przełamywanie Barier. 30 lat dialogu polsko-żydowskiego w wielokulturowej Australii”

17.06 – dr Ágnes Erőss, (Geographical Institute RCAES, Hungarian Academy of Science), „The effect of post-Euromaidan migration from Ukraine on schools: insight from the border region of Poland, Hungary and Ukraine”