„Integracja dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce” to tytuł seminarium organizowanego przez Centrum Europejskie UW, które odbędzie się 5 grudnia w godz. 10.00-14.00.

 

Spotkanie odbędzie się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) przy ul. Dobrej 56/66, w sali 256.

 

Inicjatywa została przygotowana w ramach Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych (UODI), wieloletniego programu analityczno-badawczego monitorującego rozwój i profesjonalizację praktyk pomocowych w Polsce. Uwzględnia agendę Unii Europejskiej w zakresie niepełnosprawności, programów senioralnych, bezdomności, zdrowia psychicznego, pieczy zastępczej, leczenia uzależnień, wsparcia dla uchodźców i migrantów, a także polityk miejskich oraz obserwacji działań programowych i legislacyjnych dotyczących polityki deinstytucjonalizacji prowadzonych przez organy UE.

 

Idea obserwatorium powstała w 2021 roku w wyniku wspólnych działań kilku jednostek Uniwersytetu Warszawskiego prowadzonych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Międzynarodowa konferencja „Deinstytucjonalizacja w politykach publicznych – nowy paradygmat rozwoju”, która odbyła się w marcu 2021 roku zapoczątkowała wspólne działania Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (WSNSiR UW), Centrum Europejskiego UW (CE UW) oraz Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS UW). Seminarium „Integracja dzieci ukraińskich uchodźców w Polsce” jest kontynuacją projektu UODI.

 

Szczegółowy program dostępny jest na stronie CE UW.