Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 70-tych. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

W roku akademickim 2021/2022 seminaria EUROREG odbywają się w godz. 11.30–13.00 w sali 308 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (kampus Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz są transmitowane online.

 

Link do seminariów: meet.google.com/cts-sjzk-obh.

 

Szczegółowy program seminariów w semestrze zimowym 2021/2022:

14.10.2021: prof. Witold M. Orłowski, Co nam daje Unia Europejska?

21.10.2021: prof. Marcin Kula, Senatus Populusque Romanus. Naród z Partią. Ciemny lud wszystko kupi. Populizm trwa.

28.10.2021: prof. Adam Bodnar, Ochrona praw człowieka a teoria konkurencyjnego autorytaryzmu.

04.11.2021: prof. Krystyna Skarżyńska, Kto i dlaczego popiera autorytaryzm? Psychologiczno-społeczny portret Polaków.

18.11.2021: prof. Grzegorz Gorzelak, prof. Bartłomiej Rokicki, prof. Maciej Smętkowski, The role of EU funds in Poland’s regional and local development in the light of international experiences.
25.11.2021: prof. Rafał Matyja, Zmiany i sprawcy. Historia i polityka widziane z perspektywy miasta.

02.12.2021: prof. Paweł Swianiewicz, Polityczne uwarunkowania nierówności w dostępie samorządów lokalnych do dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa.

09.12.2021: prof. Monika Murzyn-Kupisz, Moda w przestrzeni współczesnego miasta.

13.01.2022: prof. Katarzyna Dembicz, Wielkie infrastruktury (megaprojekty) a dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej.

27.01.2022: prof. Szymon Marcińczak, Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast.