Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Regional Studies oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Więcej informacji

www.euroreg.uw.edu.pl

 

Program zajęć w semestrze zimowym 2019/2020:

10.10.2019: Dr hab. Agata Stanisz prof. UAM, Święta modernizacji we współczesnej Polsce – antropologia infrastruktury drogowej.

17.10.2019: Pani Aleksandra Litorowicz, Redaktor Bogna Świątkowska, Zmiany w używaniu przestrzeni miejskiej. Przypadek: place.
24.10.2019: Dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG, dr hab. Tomasz Nawrocki, Tożsamość a przestrzeń. Wokół gdańskiej i gliwickiej retoryki tożsamościowej.

07.11.2019: Prof. Krystian Heffner, Czy jest przyszłość dla małych miast w Polsce?

14.11.2019: Dr Katarzyna Romańczyk, Uwarunkowania i efekty partycypacji w największych miastach Polski.
21.11.2019: Pan Simone De Iacobis, Pani Małgorzata Kuciewicz, Pani Anna Ptak, Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu.
05.12.2019: Dr hab. Maciej Smętkowski, Metropolizacja przestrzeni europejskiej.

12.12.2019: Dr Dominika Czerniawska-Szejda, Co wpływa na zróżnicowanie zasobów we współpracy naukowej? Luki strukturalne, specjalizacja i wielkość ośrodka naukowego.
19.12.2019: Prof. Agnieszka Graff-Osser, Witajcie w manosferze: współczesne prawicowe subkultury męskie a kultura terapii.

09.01.2020: Prof. Adam Budnikowski, Czy koniec globalizacji?

16.01.2020: Dr Andrzej Kassenberg, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun prof. SGGW, 30 lat transformacji w ochronie środowiska w EŚW i co dalej.
23.01.2020: Paweł Śliwowski, Od mędrców do hydraulików – o ekspertach w politykach publicznych.