Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. Seminaria są efektem współpracy dwóch instytucji: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW oraz Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Regional Studies.

 

Seminaria odbywają się w godz. 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Więcej informacji

www.euroreg.uw.edu.pl

 

Program spotkań:

4.10.2018: dr Anna Domaradzka-Widła, „Ożywianie miasta – od rewitalizacji do inicjatyw oddolnych”

11.10.2018: prof. Tomasz Kaczmarek, „Integracja metropolitalna: wsparcie nauki dla samorządu. Współpraca Centrum Badań Metropolitalnych UAM i Stowarzyszenia Metropolii Poznań”

18.10.2018: dr Katarzyna Wojnar, dr hab. Jan Sowa, „Alternatywna mapa Warszawy – nowy wymiar segregacji społecznej i przestrzennej”

25.10.2018: dr hab. Sylwia Dołzbłasz, „Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski”

8.11.2018: dr hab. Marta Lackowska, „Koncepcja rescaling w badaniach polityk miejskich”

15.11.2018: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, „Od zbiorowości terytorialnych do wspólnot praktyk sąsiedzkich. Wnioski z badań i rekomendacje dla polityki miejskiej”

22.11.2018: dr Agata Zysiak, „Z bawełny i dymu – miasto przemysłowe a dyskursy modernizacji 1897-1994”

29.11.2018: dr hab. Marek Więckowski, „Granice polityczne – pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym”

6.12.2018: dr hab. Małgorzata Michel, „Do kogo należy miasto? Przestrzeń miejska jako rewir ulicznych gier w aktywności zradykalizowanych grup młodzieżowych”

13.12.2018: dr Piotr Żuber, „Czy UE może istnieć bez polityki regionalnej?”

20.12.2018: dr Jan Olbrycht, „Polska w Unii Europejskiej: szanse i zagrożenia”

10.01.2019: prof. Maciej Kisilowski, „Od dziurawej drogi do naprawy państwa: decentralizacja konstytucyjna jako metoda budowy silnej Polski”

17.01.2019: prof. Iwona Sagan, „Mieszkalnictwo jako instrument polityki terytorialnej”

24.01.2019: dr inż. arch. Agnieszka Labus, „Przestrzeń z perspektywą 60+”