Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 70. XX wieku. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. Seminaria są efektem współpracy dwóch instytucji: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW oraz Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Regional Studies.

 

Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Więcej informacji

www.euroreg.uw.edu.pl

 

Program seminariów

 

2.03.2017: prof. Grzegorz Gorzelak, „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Szanse realne czy pozorne?”

9.03.2017: prof. Ryszard Piotrowski, „O praworządności”

16.03.2017: prof. Monika Płatek, „O praworządności”

23.03.2017: prezes Jerzy Stępień, „O praworządności”

30.03.2017: dr Waldemar Siemiński, „Partycypacja społeczna w planowaniu i kształtowaniu przestrzeni”

6.04.2017: dr hab. Robert Pyka, „Ewolucja władzy miejskiej we Francji na początku XXI wieku. Nowe wymiary, nowe poziomy – na przykładzie Metropolii Lyonu”

20.04.2017: prof. Wawrzyniec Konarski, „Zależności między poziomem klasy politycznej i fenomenem populizmu”

11.05.2017: dr Tomasz Warczok, prof. Tomasz Zarycki, „Polska politologia w zwierciadle socjologii wiedzy: konteksty międzynarodowe i historyczne”

18.05. 2017: dr Piotr Koryś, „Polityki modernizacji Polski: doświadczenia ostatnich 200 lat”

25.05.2017: prof. Piotr Dutkiewicz, „Czy Rosja zagraża bezpieczeństwu światowemu?”

1.06.2017: dyrektor Andrzej Porawski, „Problemy polskich miast”

8.06.2017: prof. Paweł Śpiewak, „Bunt mas czy bunt elit”