Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 70. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

W semestrze letnim 2022/2023 seminaria EUROREG odbywają się we czwartki w godzinach 11.30–13.00. w sali nr 18 w budynku Wydziału Socjologii (ul. Karowa 18).

 

Dostępne są również transmisje przez platformę Zoom >>
Webinar ID: 943 7594 0983
Passcode: 152600

 

30 marca odbędzie się seminarium „Determinanty udziału kobiet w polityce na szczeblu lokalnym w Polsce. Badanie quasi-eksperymentalne”, które poprowadzi dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. ucz.

 

Program spotkań zaplanowanych w semestrze letnim 2022/2023 znajduje się na stronie EUROREG UW >>