15 grudnia o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z cyklu seminariów EUROREG. Mgr Franciszek Bojańczyk (Żydowski Instytut Historyczny) wygłosi wystąpienie pt. Powojenne przemiany przestrzeni małego miasta „poniemieckiego” na przykładzie dolnośląskiej Niemczy.

 

Czwartkowe seminaria EUROREG to cykl otwartych spotkań naukowych, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym. Wykładom towarzyszy dyskusja z udziałem publiczności. Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 70-tych. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 roku. Obecnie seminaria są efektem współpracy dwóch instytucji: EUROREG oraz Polskiej Sekcji Regional Studies Association.

 

W semestrze zimowym 2022/2023 seminaria EUROREG odbywają się online, w czwartki od godz. 11.30 do 13.00.

Link do wszystkich spotkań >> (Meeting ID: 952 0103 3027, Passcode: 395297).

 

Szczegółowe informacje >>

 

Kolejne seminaria:

  • 12.01.2023: Dr hab. Aleksandra Majchrowska, Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, Wpływ płacy minimalnej na regionalne rynki pracy w Polsce
  • 19.01.2023: Dr Adam Płoszaj, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Jak latanie wpływa na współpracę naukową?
  • 26.01.2023: Mgr Ewa Zegler-Poleska, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW, Funkcjonowanie danych badawczych w obiegu naukowym