Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Regional Studies oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji

www.euroreg.uw.edu.pl

 

UWAGA! Seminarium w dniu 30 maja zostaje odwołane.

 

Program seminariów na semestr letni 2018/2019

21.02: prof. Jacek Zaucha, „Kształtowanie przestrzeni morskiej”

28.02: prof. Alexander Etkind, „Carbon Autocracies: A Variety of Resource Curses across Eastern Europe”

07.03: prof. Bogdan J. Góralczyk, „Czym dla Europy i świata jest Chiński Renesans?”

14.03: prof. Grzegorz Gorzelak, „Założenia polskiej polityki regionalnej w świetle procesów rozwoju regionalnego”

21.03: dr Łukasz Zaremba, „Obrazy wychodzą na ulice”

28.03: dr hab. Maria Theiss, „Lokalne obywatelstwo społeczne i jego uwarunkowania. Przykład wychowania przedszkolnego”

04.04: dr hab. Krzysztof Gwosdz, „Czynniki deindustrializacji i reindustrializacji wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce”

11.04: prof. Marcin Matczak, „O praworządności – i jak ją przywrócić”

25.04: prof. Maciej Ząbek, „Uchodźcy w afrykańskich refugiach”

09.05: dr Emilia Kiecko, „Miasto przyszłości w wizjach i prognozach polskich architektów w latach 60. i 70.”

16.05: dr hab. Grzegorz Micek, „Rzecz o względności pojęcia bliskości i jego zastosowaniach w badaniach przestrzennych”

23.05: prof. Paweł Churski, dr Barbara Konecka-Szydłowska, dr Robert Perdał, dr Tomasz Herodowicz „Nowe wyzwania polityki regionalnej”

06.06: dr Dominika Wojtowicz, „Rozwój w oparciu o niewypracowane dochody – przykład polityki spójności 2007-2013”