Ośrodek Badań nad Migracjami UW organizuje nowy cykl seminariów poświęconych najnowszym osiągnięciom w zakresie teorii i badań nad procesami migracyjnymi. Serię seminariów zainauguruje 18 listopada wykład profesora Martina Ruhsa, wicedyrektora Migration Policy Centre, pod tytułem „What asylum and refugee policies do we want? New evidence from an analysis of public policy attitudes in eight European countries”.

 

Będzie to prezentacja raportu przedstawiającego wyniki badania opinii obywateli ośmiu krajów unijnych na temat polityki azylowej i uchodźczej. Badanie to jest częścią Mercator Dialogue on Asylum and Migration.

 

Wydarzenie odbędzie się 18 listopada o godz. 11.00, w budynku Centrum Nowych Technologii UW, przy ul. Banacha 2a, aula 01.130.

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem: www.migracje.uw.edu.pl