25 stycznia w godz. 10.00–16.00 odbędą się warsztaty „Introduction to Difference-in-Differences (DiD) and Regression Discontinuity Designs (RDD)”, które poprowadzi prof. Robert Klemmensen – politolog z Uniwersytetu w Lund.

 

Spotkanie jest częścią cyklu Seminariów Interdyscyplinarnych w Empirycznych Naukach Społecznych organizowanych przez Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych UW oraz Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, do 22 stycznia należy się zarejestrować za pomocą formularza na stronie>>

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych UW >>